ZEMÍ / SHOWGROUND

hlavní aréna vnitřní / indoor main arena - 65 x 25 m
hlavní aréna vnitřní / indoor main arena - 65 x 25 m
hlavní aréna vnitřní / indoor main arena - 65 x 25 m
hlavní aréna vnitřní / indoor main arena - 65 x 25 m
vnitřní opracoviště / indoor practise arena - 68 x 28 m
vnitřní opracoviště / indoor practise arena - 68 x 28 m
vnitřní opracoviště / indoor practise arena - 68 x 28 m
vnitřní opracoviště / indoor practise arena - 68 x 28 m
venkovní aréna / outdoor arena - 4200 m2
venkovní aréna / outdoor arena - 4200 m2
restaurace - venkovní posezení / restaurant - outdoor seating
restaurace - venkovní posezení / restaurant - outdoor seating
restaurace - vnitřní posezení / restaurant - indoor seating
restaurace - vnitřní posezení / restaurant - indoor seating