REZERVACE BOXŮ 2021

STALL RESERVATION 2021

LUXURY: Boxy u haly / Stall by indoor arena: 

VOLNÉ/FREE:  0/30

STANDARD: Turnajové boxy / Mobile stalls:

VOLNÉ/FREE:  0/60

PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ!

Vážení účastníci, příznivci a přátelé,

i když situace ohledně pandemie Covid-19 je stále nejasná, my věříme, že se v termínu 29.7.-1.8.2021

společně uvidíme v Královickém dvoře při třetím ročníku New Generation Horse Show 2021.

Jako první Vám přinášíme informace ohledně nabízeného ustájení včetně způsobu rezervace.

V letošním roce jsme si pro Vás připravily novinku , a to balíčky na jednotlivé typy ustájení.

Ustájení se dělí na kategorie:

1) LUXURY - vnitřní a venkovní boxy u haly vybavené žlaby a napáječkami,

2) STANDARD - turnajové/mobilní boxy (stan bez žlabu a napáječky) umístěné u parkoviště, kde je

štěrkový podklad).

Jednotlivé kategorie ustájení se dále dělí na:

a) Tack box (bez slámy a sena pro využití na sedla a vybavení),

b) Box s pilinami a senem (v ceně 2 balíky pilin),

c) Box se slámou a senem.

Piliny navíc bude možné doobjednat v rámci rezervačního systému za cenu 300,- Kč/balík.

A jak budou balíčky vypadat?

Pro kategorii ustájení LUXURY bude možné zakoupit POUZE balíček na všechny 4 dny v možnostech a) - b), a to

za následující ceny:

a) 2.600,- Kč,

b) 3.400,- Kč,

Pro kategorii ustájení STANDART bude možné zakoupit balíček na všechny 4 dny, 2 dny nebo na jen jeden den, a

to dle následujícího schématu:

Balíček 4 dny:

a) 2.200,- Kč,

b) 3.000,- Kč,

c) 3.000,- Kč

Balíček 2 dny:

a) 1.200,- Kč,

b) 1.700,- Kč,

c) 2.000,- Kč

Balíček na 1 den

a)- c) 1.000,- Kč,

Podmínky rezervace jsou následující:

Boxy budeme uvolňovat postupně ve třech fázích s tím, že pokud bude vyčerpána kapacita ustájení po

první, případně druhé vlně, nemůžeme zaručit, že bude možné udělat rezervaci na jiný typ balíčku.

Fáze uvolňování rezervací bude probíhat v následujících termínech:

1. fáze) Balíček na 4 dny - od 11.5. - 30.5.2021,

2. fáze) Balíček na 2 dny - 31.5. - 13.6.2021,

3. fáze) Balíček na 1 den - 14.6. - 20.6.2021.

Rezervaci provedete POUZE vyplněním formuláře na webové stránce www.nghs.cz/ustájení. Rezervace

prostřednictvím e-mailu a telefonu nemůže být přijata! Rezervace je platná až okamžikem úhrady platby

na účet uvedený na faktuře.

Počet boxů je pro typ LUXURY i STANDARD omezený, proto si neváhejte box rezervovat, co nejdříve.

Ohrádky nejsou povoleny.

Pro účast na závodech a klinice není potřeba mít rezervovaný box.

Pokud se závody neuskuteční z důvodu vládních opatření, bude Vám poplatek vrácen v plné výši.

V případě Vaší neúčasti (ze zdravotních důvodů jezdce/koně a jiného důvodu) Vám bude vrácen

poplatek v plné výši, pokud za Vás bude nalezena náhrada. V opačném případě Vám nemůžeme zaručit

vrácení.

V případě nejasností se na nás neváhejte obracet.

Těšíme se na Vás!

NGHS tým