PARKONÍ / PARKING

Přípojka el. proudu / Power connection : 

    150 Kč na den/karavan    /     150 Kč per day/caravan

Osoba v karavanu/stanu (sociální zařízení)  /  Person in caravan/tent (sanitary facilities)

   200 Kč na den/osoba       /      200 Kč per day/person