Novinky / News - archiv 20212.6.2021

Velmi si vážíme podpory Paint Horse Club ČR, díky kterému mohou jejich členové čerpat mnoho výhod. Děkujeme


26.5.2021

Milí účastníci,

i letos budete mít možnost se v rámci NGHS vzdělávat. V nabídce je pro letošní rok klinika s all aroundovým a v Čechách dobře známým trenérem Francesco Bassim a také trail/in hand trail klinika s rozhodčí. Večer pak teorie zaměřená na disciplínu halter.Každý bude mít možnost zúčastnit se všech tří bloků, k tomu bude individuálně přizpůsoben časový harmonogram. Časový plán je následujcí: Hlavní hala - kurz s Francesco Bassim9-10 hod. teoretická část11-14 hod. praktická část s koněmVenkovní kolbiště - kurz s rozhodčím10-11 hod. - teoretická část -> projití jednotlivých překážek s rozhodčím12:30-15:30 hod. - ride the pattern - možnost vyzkoušet si úlohu s připomínkami rozhodčíhoSalónek v restauraci 20:00 hod. Teoretický seminář na téma HalterCeny bloků pro nečleny CZPHA jsou následující: Kurz s Francesco Bassim + rozhodčím - 1.000 Kč/jezdec, 500,- Kč/divákKurz s Francesco Bassim - 800,- Kč/jezdec, 600,- Kč/divákKurz s rozhodčím - 350,- Kč/jezdec, 200,- Kč/divákHalter seminář - 200,- KčDíky podpoře CZPHA mají členové ceny kurzů následjící:Kurz s Francesco Bassim + rozhodčím - 800 Kč/jezdec, ZDARMA/divákKurz s Francesco Bassim - 600,- Kč/jezdec, ZDARMA/divákKurz s rozhodčím - 200,- Kč/jezdec, ZDARMA/divákHalter seminář - 150,- KčKurzy jsou otevřené všem kategoriím jezdců a koní. Účast na NGHS není podmínkou pro účast na kurzech.Přihlášky na jednotlivé bloky semináře zasílejte předem na e-mailovou adresu info@ghs.cz, a to s uvedením jména jezdec/diváka, koně a uvedením, zda jste členem CZPHA. Platba bude vybírána v hotovosti v show office, případně na žádost platbou převodem nejpozději do 21.7.2021.Pro účast na kurzu není nutné mít rezervovaný box, ale je nutné splnit veškeré veterinární podmínky. Účastníci kurzu se budou registrovat v show office a budou zde odevzdávat průkaz koně, který jim bude vrácen před odjezdem. V případě dotazů se na nás neváhejte obracet. Pojďte se vzdělávat s námi! NGHS tým

Dear participants,

this year you will have the opportunity to study within NGHS.This year's offer includes a clinic with an all-around trainer Francesco Bassi, as well as a trail / in hand trail clinic with a judge and a theory focused on the halter discipline.Everyone will have the opportunity to participate in all three blocks, for which the time schedule will be individually adjusted. The timetable is as follows:Main hall - clinic with Francesco Bassi9-10 hours theoretical part11 am - 2 pm practical part with own horseOutdoor arena - clinic with a judge10-11 am - theoretical part -> passing individual obstacles with the judge12: 30-15: 30 - ride the pattern - the opportunity to try the pattern with the judge's commentsLounge in the restaurant20:00 Halter theorie with judgeThe prices of blocks for non-CZPHA members are as follows:Clinic with Francesco Bassi + judge - 1,000 CZK / rider, 500 CZK / spectatorClinic with Francesco Bassi - 800 CZK / rider, 600 CZK / spectatorClinic with the judge - 350 CZK / rider, 200 CZK / spectatorHalter theorie - 200 CZKThanks to the support of CZPHA, members have the following Clinic prices:Clinic with Francesco Bassi + judge - 800 CZK / rider, FREE / spectatorClinic with Francesco Bassim - 600 CZK / rider, FREE / spectatorClinic with a judge - 200 CZK / rider, FREE / spectatorHalter theorie - 150 CZKThe clinics are open to all categories of riders and horses. Attendance at NGHS is not a condition for attending clinics.Applications for individual blocks of the seminar should be sent in advance to the e-mail address info@ghs.cz, stating the name of the rider/spectator, the horse and stating whether you are a member of CZPHA. Payment will be collected in cash at the show office, or on request by bank transfer no later than July 21, 2021.It is not necessary to have a reserved box to participate in the clinic, but it is necessary to meet all veterinary conditions. Clinic participants will register at the show office and hand in their horse ID, which will be returned to them before departure.If you have any questions, do not hesitate to contact us.Come to learn with us! NGHS team


13.5.2021

Rádi bychom poděkovali českým klubům Paint horse club ČR, o.s., Czech Quarter Horse Association a Appaloosa Horse Club Czech Republic, o.s. za podporu letošního třetího ročníku New Generation Horse Show. Doufáme, že situace bude příznivá a v létě se všichni v Kralovicích uvidíme. Stejně tak se na vás těší rozhodčí MICHELE PFENDER (Francie) a FERRUCCIO BADI (Itálie). Díky podpoře českého Appaloosa Clubu bude pro Appaloosy tato show tříbodová (body od jednoho rozhodčího budou započítany dvojnásobně). Těšíme se na Vás, tým NGHS.


We would like to thank the czech clubs CZECH PAINT HORSE CLUB, CZECH QUARTER HORSE ASSOCIATION and CZECH APPALLOSA HORSE CLUB for their support of this third year New Generation Horse Show. We hope that the situation will be favorable and we will all see each other in Kralovice in the summer. Judges MICHELE PFENDER (France) and FERRUCCIO BADI (Italy) are also looking forward to seeing you. Thanks to the support of the Czech Appaloosa Club, this show will be three-pointed for the Appaloosas (points from one judge will be counted twice). We look forward to seeing you, NGHS team.


11.5.2021

Spuštěny rezervace boxů! Rezervace boxu / Stall booking

Stall booking starts! Rezervace boxu / Stall booking


11.1.2021

Těšíme se na Vás!

We look forward to you!