Online přihláška (ApHC)


ENTRY DEADLINE / UZÁVĚRKA 20.7.2019

ENTRY DEADLINE

bez poplatku za pozdní přihlášení / without Late Fee

20.7.2019

Do pěti pracovních dní Vám bude zaslána faktura na email předvádějícího. / Till the 5 businnes days you will be sent an invoice to the exhibitor email.

Platba musí být přijata do 5 dní po uzávěrce přihlášek nebo bude účtován pozdní poplatek. Vaše platební podmínky naleznete ve faktuře. / Payment must be received within 5 business days after Entry deadline or Late Fee will be charged. Please find your payment conditions in the invoice.